Partneři
a kontakty

Kontaktní e-mail: info@nasemokrady.cz

Mediální
partneři

HEINEKEN Česká republika zajišťuje výrobu, distribuci a export tradičních českých pivních značek, zahraničních značek i četných pivních speciálů.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny.

Výzkumný ústav vodohospodářský
T. G. Masaryka

Agentura ochrany přírody a krajiny Česká republika

Česká asociace
geocachingu, o. s.

Klub českých
turistů