Novinky

2. únor - světový den mokřadů

Rozhodnutím sekretariátu Ramsarské úmluvy byl prohlášen 2. únor světovým dnem mokřadů (World Wetlands Day). Dne 2. února 1971 byla v íránském městě Ramsar podepsána prvními státy Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva. Ramsarská úmluva je první celosvětová mezivládní úmluva na ochranu a moudré využívání přírodních zdrojů. Jedná se tak o jedinou úmluvu, chránící určitý typ biotopu. Dosud k ní přistoupilo 169 států. ČR je smluvní stranou od roku...

Celý článek

Předání dat

17. řijna proběhlo předání záznamů z programu Naše mokřady Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky. Záznamy byly před předáním zkontrolovány, chybné záznamy byly odstraněny, neúplné dle možností doplněny. Celkem byly předány údaje k 396 mokřadům.

Celý článek

Úklid mokřadu č. 179

V neděli dne 23. října 2016 proběhl úklid odpadků u Mokřadu na Slatinách, který je v evidenci programu Naše mokřady označen číslem 179. Díky zařazení tohoto místa do evidence programu se tak dostalo místu potřebné pozornosti. Tato lokalita byla ve spolupráci se zástupci úřadu městské části Praha 10 následně zařazena do kampaně Ukliďme svět - ukliďme Česko a nakonec byl na lokalitě proveden úklid za pomoci dobrovolníků. Akce se účastnilo 23 lidí a odvezly se dva velkokapacitní kontejnery...

Celý článek