2016-10-25 11:22:43

Úklid mokřadu č. 179

V neděli dne 23. října 2016 proběhl úklid odpadků u Mokřadu na Slatinách, který je v evidenci programu Naše mokřady označen číslem 179. Díky zařazení tohoto místa do evidence programu se tak dostalo místu potřebné pozornosti. Tato lokalita byla ve spolupráci se zástupci úřadu městské části Praha 10 následně zařazena do kampaně Ukliďme svět - ukliďme Česko a nakonec byl na lokalitě proveden úklid za pomoci dobrovolníků. Akce se účastnilo 23 lidí a odvezly se dva velkokapacitní kontejnery odpadků. Věříme, že úklid pomohl zlepšit podmínky na konkrétním mokřadu a do budoucna se zde zvažuje registrování místa jako významného krajinného prvku. Situace Mokřadu na Slatinách tak může sloužit jako dobrý příklad, kdy program pomáhá dát dohromady lidi a pomoci místům, která to potřebují.

zpět na seznam