Mokřady mají v krajině nezastupitelnou úlohu při pozitivním ovlivňování vodního režimu.

Ty nejvýznamnější mokřady na území České republiky jsou díky profesionálním orgánům ochrany přírody zmapovány a vesměs chráněny.

Po republice jsou však tisíce drobných, nenápadných a vesměs nijak chráněných mokřadů. I ony mají velký význam v režimu vody v krajině, i ony jsou mnohdy oázami přírody, avšak mnoho se o nich zatím neví. Často dokonce ani to, že existují.

Pomozte nám
chránit mokřady!